Ministerstvo školstva SR odporúča NOMI

Všetky naše publikácie sú odporúčané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na využitie v materských školách.

Vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.


Na základe listu čislo: CD-2009-25211/16295-1:918 zo dňa: 20.07.2009

Odporúča Pracovné zošity: Matematika predškoláka, Písanka predškoláka, Svet predškoláka, Škôlkar počíta, Písanka škôlkara, Škôlkar poznáva, Chrobáčik, Jazýček Šikovníček, Zdravá škôlka a Bezpečne do školy.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niekorých zákonov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave


UDEĽUJE

odporúčaciu doložku na pracovné zošity:


Matematika predškoláka, Písanka predškoláka, Svet predškoláka, Škôlkar počíta, Písanka škôlkara, Škôlkar poznáva, Chrobáčik, Jazýček Šikovníček, Zdravá škôlka a Bezpečne do školy autorky Márie Novákovej

a zaraďuje ich do zoznamu odporúčaných pracovných zošitov pre materské školy.
Doložka má platnosť 5 rokov.

Ministerstvo školstva SR odporúča

www.nomiland.sk

AKCIA pre MŠ
Ku každým 3 pracovným zošitom získate ZDARMA 1ks príležitostného tlačiva podľa vlastného výberu v cene 0,16€

Tlačivá ZDARMA nájdete na stránke príležitostné tlačoviny

 

POŠTOVNÉ ZDARMA:
Pri cene objednávky nad 83€ poštovné hradí NOMI.

viac na stránke nomiland.sk